Wetenschappelijk onderzoek

Zodra er voldoende geld ingezameld is, zal een onderzoek naar zogenaamde “PITS” gestart worden: process induced toxicological substances. Dit zijn stoffen die oorspronkelijk niet in de ingrediënten en het voer aanwezig zijn, maar er wel in kunnen terecht komen ten...