In de afgelopen 10 jaar werden in België 1541 Sheltiepuppy’s met stamboom KMSH geboren. Dat was goed voor 475 nestjes. Het totaal is de som van 784 reutjes en 757 teefjes. Een mooie, evenwichtige verdeling, ook al waren er doorheen de jaren opvallender verschillen tussen beide. Het is opvallend dat er de laatste 5 jaar telkens meer reutjes dan teefjes werden geboren. Vanaf 2015 zien we een duidelijke stijging in het aantal geboortes per jaar. In 10 jaar tijd is het aantal puppy’s dat per jaar wordt geboren ongeveer verdubbeld.